010-202 21 90

Företagspresentation

Mednet är ett sidoföretag till Bluebird Medical där vi fokuserar på att stötta och hjälpa privatpersoner att få tag på sjukvårdsmaterial.

Mednet c/o Bluebird Medical är ett nytänkande framåtriktat företag som startades upp under ett nytt namn år 2011 med trygg erfarenhet inom sjukvården sedan 1981. Vi har stor erfarenhet av att tillverka och ta fram nya medicintekniska produkter vilket innebär totalt ansvar för produktkrav, lagkrav, riskanalyser, ergonomi och logistik samt relaterade flöden.

Vi såg behovet att förse privatpersoner med de sjukvårdsartiklar de verkligen behöver. Detta lägger grunden för vår affärsidé:

"Hjälpmedel för en bättre vardag"


Vi lägger stor vikt vid detta och vår Corporate Foundation genomsyrar våra beslut.

Idag har vi kontor i Kungsbacka och vårt distributionslager finns i Smålandsstenar, två geografiskt genomtänkta platser i det svenska vägnätet för att uppnå effektiv miljövänlig distribution.