010-202 21 90

Köpvillkor

Beställning

Beställning av produkter sker via webshopen www.mednet.se. Om ni skapar ett konto tar Mednet inte ansvar för lösenord som hamnat i orätta händer. Genomförd beställning innebär att ni godkänner våra köpvillkor och samtycker till att era kontaktuppgifter sparas i vårt kundregister.

Mednet ingår inte i avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Mednet förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Mednets sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av produktens tillgänglighet, förbehålls Mednet rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Mednets sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå, är Mednet ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt.

Leveransvillkor

Lagervaror skickas normalt ut samma dag och beställningsvaror skickas normalt inom 7-14 dagar eller enligt orderbekräftelse. Vid order tillkommer en frakt och expeditionskostnad. Leveranser sker normalt med Mednets avtalade transportbolag om inget annat överenskommits.

Godsmottagning

Vid ankomst av varorna se till att kontrollera att godset kommit till rätt adress, att mottaget antal kolli överensstämmer med fraktsedeln samt att godset inte är skadat. Vid skadat eller saknat gods måste Kunden se till att detta noteras på transportbolagets fraktsedel/handdator och snarast anmäla detta till Mednets kundtjänst, dock senast inom 5 arbetsdagar för att kunna begära ersättning.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:

Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Reklamation/Returer

För att returnera beställda produkter kontakta Mednets kundtjänst inom 5 arbetsdagar för överenskommelse. Retur av felbeställda beställningsvaror accepteras endast efter godkännande av Mednet. Samtliga artiklar måste vara oskadade i sin originalförpackning. Godkänd retur krediteras med varuvärdet reducerat med en hanteringskostnad samt frakt- / returkostnad.

OBS! Skriv ej på varans förpackning, utan bifoga informationen på ett separat dokument.

Priser

Priserna är de som gäller vid ordertillfället, med undantag för annan överenskommelse eller ett orderbekräftat pris. Frakt och expeditionsavgift tillkommer enligt leveransvillkoret.

Personuppgifter

Mednet är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och ge dig god service. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundservice.

Force majeure

Vi anser oss befriade från förpliktelsen att fullgöra nämnda avtal i händelse av naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, strejk, datorhaveri samt jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses eller undvikas.