010-202 21 90

Produktbeskrivning


Kanistrarna är specialanpassade för Serres slutna sugsystem. En säker och enkel hantering minimerar risken för kontaminering. Det är viktigt att alltid använda rätt storlek på sugpåsen till rätt storlek på kanistern, 1 liter, 2 liter eller 3 liter. Kanistrarna samt vinkelkopplingarna kan diskas i 95°C, autoklaveras i 121°C.


Kanistrarna finns transparenta samt blåfärgade (1 L samt 2 L). Den färgade kanistern används då man ej önskar se färgen på innehållet i sugpåsen. Volymen kan dock avläsas då kanistern är transparent.

Artikelnummer Antal/fp Pris Antal
510340 1L Transparent 1
187,50 kr
510342 2L Transparent 1
206,25 kr
510344 3L Transparent 1
243,75 kr
510341 1L Blå 1
325,00 kr
510343 2L Blå 1
375,00 kr