010-202 21 90

Produktbeskrivning


Serres slutna sugsystem är ett säkert och hygieniskt system, både för patient och användare . Det slutna sugsystemet kan användas till alla på marknaden vanligen förekommande sugkällor.


Serres sugpåsar ska användas tillsammans med Serres sugkanistrar som finns i storlekarna 1, 2 samt 3 Liter. Sugpåsarna levereras tomma eller förfyllda med ett superabsorberande pulver som förtjockar den uppsugna vätskan. Det innebär en extra säkerhet vid hantering av avfallet. På insidan av locket finns ett hydrofobt filter. Detta fungerar som överfyllnadsfilter och bakteriebarriär samt förhindrar backflöde till sugkällan.


Uppkopplingen är enkel. Med endast en koppling på locket till patientanslutningen minimeras risken för felkoppling. Kopplingen är av standardmodell och passar alla kopplingar och konor på marknaden.


Sugpåsarna är var och en individuellt testade vilket ger en 100% garanti för att produkterna alltid är av högsta kvalitet. Inga speciella påsar krävs för seriekoppling. Serres sugpåsar kan användas både som singelkopplad och seriekopplad. Det ger en besparing av antal artiklar på avdelningen samt mindre skrymmande förpackningar.


Sugpåsarna är PVC Fria och latexfria.

Artikelnummer Antal/fp Pris Antal
510369 1L 1
62,50 kr
510370 1L 36
1 975,00 kr
510371 2L 24
1 318,75 kr
510372 3L 24
1 375,00 kr
510375 1L Med Pulver 32
2 000,00 kr
510376 2L Med Pulver 22
1 437,50 kr
510377 3L Med Pulver 20
1 562,50 kr