Vänta medan vi hämtar innehållet till dig...
Meny
010-202 21 00

Företagspresentation

Bluebird Medical fokuserar på att stötta och hjälpa vårdgivarna med att skapa en inspirerande miljö samt tillhandahålla ett komplett produktsortiment. Våra kunder är främst Vårdcentraler, Företagshälsovårder och Specialistkliniker.

Bluebird Medical är ett nytänkande framåtriktat företag som startades upp under ett nytt namn år 2011 med trygg erfarenhet inom sjukvården sedan 1981. Vi har stor erfarenhet av att tillverka och ta fram nya medicintekniska produkter vilket innebär totalt ansvar för produktkrav, lagkrav, riskanalyser, ergonomi och logistik samt relaterade flöden.

Vi såg behovet av en mer nära relation, personlig service och flexibilitet för de olika områdena inom vården. Vårdgivare önskade en samarbetspartner som tog ansvar och intresse för att bistå deras verksamhet. Detta lägger grunden för vår affärsidé:

"Att förbättra standarden inom vården för ett ökat välbefinnande"


Vi lägger stor vikt vid detta och vår Corporate Foundation genomsyrar våra beslut.

Idag har vi kontor i Kungsbacka och vårt distributionslager finns i Smålandsstenar, två geografiskt genomtänkta platser i det svenska vägnätet för att uppnå effektiv miljövänlig distribution. 

 

Namnet Bluebird Medical 

Ett namn som känns friskt, uppmuntrande med fart och liv - resultatet av dessa drag blev Bluebird Medical. Bluebird är en sällsynt färgstark fågel som finns i Nordamerika och dess ljuvliga sång utstrålar glädje och harmoni. 

Våra visioner är likt den högtflygande fågeln, där vi alltid strävar efter ständiga förbättringar för allas välbefinnande. Den blå färgen står för kvalitét och trygghet och fågeln i vår logotype inger en tyngd och stabilitet samtidigt som den sträckta halsen visar vår vilja och motivation till kontinuerliga framsteg.