Vänta medan vi hämtar innehållet till dig...
Meny
010-202 21 00

Kvalitét, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

Kvalitétspolicy

 
Som ett led i att förbättra standarden inom vården ser vi det viktigt att upprätthålla rätt kvalité samt att ständigt leta efter förbättringar. Detta gör vi genom att:

•  Minska olika variationer i samma process för att hålla en hög konsekvent kvalité.
•  Utbilda och motivera vår personal till att kontinuerligt analysera och effektivisera våra rutiner.
•  Ständigt effektivisera våra flöden och processer så att alla intressenters arbete kan flyta på utan avbrott.
•  Focuserar oss på att fånga in och dokumentera kundernas krav och önskemål för att sedan sprida och uppfylla dessa inom organisationen på ett systematiskt sätt
•  Hålla vad vi lovar samt levererar rätt antal produkter till överenskommen tid.
 

Miljöpolicy

 
En viktig del av vår affärsidé är att förbättra standarden och detta innebär även vårt ansvar gentemot miljön. Att värna om miljön och vårt klimat är ett område vi prioriterar och förbättrar genom att:

•  Systematiskt mäta och övervaka våra miljöaspekter, samt upprätta viktiga miljömål och se till att dessa dokumenteras, åtgärdas och följs upp.
•  Utbilda och motivera vår personal att förstå varje individs miljöansvar
•  Vara uppdaterad för att följa aktuell lagstiftning och andra miljökrav
•  Förebygga föroreningar och sortera vårt avfall på ett effektivt sätt
 

Arbetsmiljöpolicy

 
Som ett led i att förbättra standarden inom vården ser vi det viktigt att alla inom vår organisation mår bra, är motiverade och har den energin som behövs för att upprätthålla och förbättra standarden. Detta gör vi genom att:

•  Ha ett nära internt sammarbete och vara tydliga i vår kommunikation för att undvika missförståelser.
•  Systematiskt mäta och övervaka varje arbetsplats och moment för att ständigt kunna förbättra de anställdas psykiska och fysiska hälsa.
•  Skapa tydliga mål och se till att dessa är väl införstådda
•  S
kapa en ren och trivsam arbetsmiljö
•  Se till att alla utför en hälsokontroll minst en gång per år.